Kontakt - vých. poradca Dôležité dátumy Školský špeciálny pedagóg Informácie k ďalšiemu štúdiu Školský psychológ

Poradenstvo

Dôležité dátumy

PRIJÍMACIE  KONANIE  NA  SŠ  V ŠKOLSKOM  ROKU  2019/2020

 

 

 

Do 20. februára 2020   -  zákonný zástupca žiaka podá riaditeľovi ZŠ prihlášku na študijné

                                         a učebné odbory vyžadujúce talentovú skúšku

 

Do 28. februára 2020   -  riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na SŠ , kde je potrebné vykonať

                                         talentovú skúšku

 

15 .3. – 30.4.2020         -  talentové skúšky na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ 

 

Do 10. apríla 2020       -   zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium 

                                         na ostatné študijné odbory SŠ,  vrátane 8-ročných  gymnázií

 

Do 20. apríla 2020       -   riaditeľ ZŠ odošle ostatné prihlášky na stredné školy a gymnáziá,

                                         vrátane 8 -ročných gymnázií

 

 

 

Najneskôr 5 dní pred konaním prijímacích skúšok pozve riaditeľ strednej školy uchádzačov na prijímacie konanie.

 

 

1. kolo prijímacích skúšok na SŠ, vrátane 8-ročných gymnázií:

 

11. mája 2020   a  14. mája 2020

 

 

      2. kolo prijímacích skúšok na SŠ:

 

           16. júna 2020  -   len pre uchádzačov, ktorí nevykonali úspešne prijímaciu skúšku

                                        v prvom kole, alebo neboli prijatí na SŠ z iných dôvodov.

 

 

Všetky dôležité informácie týkajúce sa prijímacieho konania na SŠ, prehľadu termínov prijímacích skúšok, voľných miestach po prvom kole prijímacieho konania a pod. nájdete na internetových stránkach:

 

Najväčšia databáza škôl:     http://www.zoznamskol.eu

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ TESTOVANIE 9-2020  -  1. apríl 2020

                                                                                

 

                                                                                      Náhradný termín    -  15. apríl 2020