Školská jedáleň Jedálny lístok Oznamy ŠJ Diétne stravovanie Platby DIÉTNE STRAVOVANIE Prihláška Oznam pre rodičov žiakov šport. tried

Škol. jedáleň, jed.lístok

Platby

 

STRAVNÁ JEDNOTKA PRE ŽIAKOV

Platnosť od 1. 9. 2019

 

DESIATA 

OBED

     s.j.              dotácia          doplatok

OBED - DIÉTA

 s.j.            dotácia         doplatok

 

I. stupeň

0,49 €

1,15 €

1,20 €

0 €

1,38 €

1,20 €

0,18 €

 

II. stupeň

0,53 €

1,23 €

1,20 €

0,03 €

1,48 €

1,20 €

0,28 €

II. stupeň - športovci

0,53 €

1,48 €

1,20 €

0,28 €

-

-

-

cudzí stravník

-

2,55 €

-

-

-

-

-

zamestnanec

 
-

2,55 €

1,40 €

1,15 €

-

-

-

 

ČIPOVÝ SYSTÉM: ZAKÚPENIE ČIPU 1,92 €

Režijné náklady – paušálne 1,50 € mesačne

 

Platby prostredníctvom bezhotovostného styku:

Číslo účtu príjemcu : SK18 0200 0000 0016 3484 6256

Variabilný symbol : 827

Konštantný symbol: 0308

Poznámka : uviesť meno a priezvisko žiaka a aktuálna trieda