Navigácia

Navigácia

  Školská jedáleň Jedálny lístok Oznamy ŠJ Diétne stravovanie Platby DIÉTNE STRAVOVANIE Prihláška Oznam pre rodičov žiakov šport. tried

  Škol. jedáleň, jed.lístok

              

  PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE


  Tel. číslo: 045/6724822

  Vedúca školskej jedálne : Dáša Bučanová

  Hlavná kuchárka: Iveta Jackuliaková
   

  Kuchárka: Alena Šulajová
  Pomocná sila: Mária Holosová                        

                           Iveta Kakarová