Školská jedáleň Jedálny lístok Oznamy ŠJ Diétne stravovanie Platby DIÉTNE STRAVOVANIE Prihláška Oznam pre rodičov žiakov šport. tried

Škol. jedáleň, jed.lístok

            

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE


Tel. číslo: 045/6724822

Vedúca školskej jedálne : Dáša Bučanová

Hlavná kuchárka: Iveta Jackuliaková
 

Kuchárka: Alena Šulajová
Pomocná sila: Mária Holosová                        

                         Iveta Kakarová