Navigácia

Navigácia

  Organizácia škol. r. 2020/2021 Dôležité dokumenty Zvonenie Prváci - pomôcky Nový predmet našej školy ŠkVP LÚČE SLNKA - výchovný program Žiacky parlament 2019/2020 Žiacka knižnica - I. stupeň Žiacka knižnica - II.stupeň Infovek Slovníček REKONŠTRUKCIA ZŠ História školy Zoznam škôl Rádio4 Zápis do ZŠ 2021/2022 - informácie

  O škole

  Organizácia škol. r. 2020/2021

  Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Informácie o Testovaní 5 2021 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 2021 sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. apríla 2021 (streda).