Nedeľa 26. 1. 2020

Počítadlo

Počet návštev: 3727430

  Kontakt

  • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
   Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

   Riaditeľka školy :
   Mgr. Drahomíra Hanzlíková,
   e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

   Zástupkyňa riaditeľky školy:
   Mgr. Soňa Haštová,
   e-mail: sona.hastova@gmail.com

   Výchovný poradca :
   RNDr. Dana Ladiverová,
   e-mail: d.ladiverova@gmail.com

   Školský psychológ:
   Mgr. Martina Ďurišová,
   e-mail: martinadurisova66@gmail.com

   Školský špeciálny pedagóg:
   PaedDr. Mgr. Veronika Minková,
   e-mail: veronika.minkova11@gmail.com

  • 045/6724779 sekretariát
   045/6724822 školská jedáleň
   +421911460425 riad. školy
   +421905298555 zást. riad. školy

  Virtuálna prehliadka našej školy

  Novinky

  • Okresné kolo vo florbale - chlapci: 1. miesto

   Florbal je mladý, dynamický šport. Jeho popularita veľmi rýchlo rastie. Inak to nie je ani v našej škole. S podporou p. uč. Muhu sa nadšenci tohto športu pravidelne stretávajú v popoludňajších hodinách v telocvični školy, kde zdokonaľujú svoje herné zručnosti. Ich nadšenie a chuť športovať sa preukázala 13. 1. 2020, kedy v silnej konkurencii 10 družstiev obsadili 1. miesto. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v krajskom kole im držíme palce!

  • Počas vianočných sviatkov nebude v prevádzke ŠKD ani jedáleň.

   Nástup do školy je 8.1.2020 (streda)

  • Cesta za zdravím sa podarila :)

   Žiaci, kolektív ŠTVORKY a priatelia školy sa rozhodli na záver roka urobiť šťastným niekoho, kto to naozaj potrebuje. Svojimi aktivitami, ktorou bolo varenie Vianočnej kapustnice na námestí a tradičnou Vianočnou burzou školy sa nám podarilo vyzbierať sumu 1 107,41€. S láskou sme ich odovzdali rodine malého Lukáška. Finančný príspevok bude použitý na delfinoterapiu na Ukrajine.
   Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pripojili.

  • Výťažok z vianočnej kapustnice a vianočnej burzy = cesta za zdravím

   Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na časy pri vianočnom stromčeku, vrátiť sa ku krásnym okamihom v našich životoch. Chceme si pripomenúť aké to je potešiť sa z maličkostí. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo Vianoc. Prajeme si navzájom hlavne zdravie. A práve zdravie, ktoré je tak podstatné v našom živote, nebolo dopriate všetkým.

   Tento rok sme sa rozhodli pomôcť niekomu, komu zdravie chýba. Rozhodli sme sa pomôcť 5 ročnému chlapčekovi zo Žiaru nad Hronom s neľahkým osudom. Výťažok z vianočnej burzy, ktorú organizujeme 20.12., venujeme práve jemu a jeho rodine, ktorá za peniažky vycestuje na terapiu s delfínmi na Ukrajinu.

  • V novembri sa pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ konali v CVČ besedy s tetou včelárkou. Táto téma nás zaujala, a tak sme sa začali pripravovať aj na súťaž. Oplatilo sa! 6.12. sa žiaci II. A triedyDianka Čerťaská, Samko Kuchta a Matúško Očovan – umiestnili v ťažkej konkurencii žiakov 2. a 3. ročníkov zo ZŠ v Žiari nad Hronom a obsadili krásne druhé miesto. Srdečne im gratulujeme!

  • 3D tlačiareň v našej škole

   Vďaka 4 sponzorom zakúpením 3D tlačiarne, ktorá je čím ďalej tým viac populárnejšia a každý deň sa nachádzajú nové spôsoby jej využitia budú môcť naši školáci rozvíjať svoju kreativitu. Získané zručnosti sa stanú nepochybne podporou prípravy pre ich budúce povolanie.

   Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie spoločnostiam Nemak Slovakia s.r.o., Bring Trucking a.s., ŽHS a.s. a Nadácii Tubapack za podporu.

  • Krása nášho materinského jazyka sa zrkadlí v ľudových rozprávkach, ktoré sú učebnicou bohatej slovnej zásoby, komunikácie i životnej múdrosti našich predkov. Dnešná mladá generácia číta menej a komunikuje hlavne elektronicky, lebo žije v digitálnej dobe. Naša ŠTVORKA sa však aj v tejto dobe hrdo hlási ku krásam slovenčiny, veď v nej vnímame, premýšľame i tvoríme. Dôkazom je okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnilo 27. 11. 2019 v CVČ v Žiari nad Hronom. Našu školu so cťou reprezentovala Timea Gáfriková z IX.A triedy, ktorá ako úspešná riešiteľka okresného kola získala aj veľmi cenné 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

  • Stolnotenisová liga žiakov základných škôl

   28.11.2019 sa v priestoroch Štvorky a Jednotky začala súťaž o putovný pohár Ligy ZŠ v stolnom tenise okresu Žiar nad Hronom. Športovci absolvujú tri kolá a tí najúspešnejší získajú putovný pohár na jeden rok. Aj naša škola vo svojich priestoroch privítala nadšencov stolného tenisu a v 1. kole sa po krásnych športových výkonoch a predvedených herných zručností zverenci p. uč. Muhu z A družstva prebojovali na 1. miesto a B družstvo obsadilo 3.priečku. Všetkým srdečne blahoželáme a v ďalších kolách opäť držíme palce :)

  • FUTSAL CUP - okresné kolo - 1. miesto

   21.11.2019 sa v priestoroch ZUS Arény konalo okresné kolo "Futsal Cup"-u žiakov základných škôl, ktoré organizačne viedlo CVČ v Žiari nad Hronom. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, medzi ktorými nechýbali ani naši športovci. Družstvo v zložení J. Jakab, S. Pacalaj, Š. Pažout, S. Sekerka, M. Ťahúň, M. Hrmo, N. Sklenka a M. Chudovský predviedlo vynikajúce herné kombinácie a tímového ducha, čo ich doviedlo až k víťazstvu. Chlapcom, ktorí pod vedením p. učiteľa Š. Muhu vzorne reprezentovali našu ŠTVORKU srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole :)

  • CESTA K FINANČNEJ SLOBODE

   19.11.2019 sa v ôsmom ročníku realizoval projekt finančnej gramotnosti sprostredkovaný finančnou spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorá poukazuje na to, že svet financií môže byť jednoduchý, zrozumiteľný a zábavný. Pre našich ôsmakov priniesol moderný spôsob edukácie finančnej gramotnosti a zážitok spojený so zmenou myslenia v riadení osobných financií.