Navigácia

Štvrtok 21. 6. 2018

Počítadlo

Počet návštev: 3177739

Narodeniny a meniny

Kontakt

 • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
  Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy : Mgr. Drahomíra Hanzlíková, e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

  Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Soňa Haštová, e-mail: sona.hastova@gmail.com

  Výchovný poradca : RNDr. Dana Ladiverová, e-mail: d.ladiverova@gmail.com

  Školský psychológ: Mgr. Zuzana Hermanová, e-mail:
  zuzanahermanova11@gmail.com

  Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Mgr. Veronika Minková, e-mail:
  veronika.minkova11@gmail.com

 • 045/6724779 sekretariát
  045/6724822 školská jedáleň

Virtuálna prehliadka našej školy

Novinky

 • 18. jún sa v našej ŠTVORKE niesol v duchu "malej konferencie." Išlo o pilotný projekt, na ktorom sa vybraní účastníci prezentovali svojimi ročníkovými prácami. Ročníkové práce na našej škole realizujeme už niekoľko rokov a ich kvalita neustále narastá. Tie najúspešnejšie, podľa hodnotenia jednotlivých kolektívov a triednych učiteľov, mali možnosť prezentovať zástupcovia žiakov, a to od tretieho až po deviaty ročník. O tom, že sa bolo naozaj na čo pozerať svedčili aj reakcie zúčastnených rodičov, či pedagógov. Príspevky boli tematicky rôznorodé, preniesli sme sa do sveta motoriek, hudby, zaujímavé informácie sme dostali aj o Rakúsku, oboznámili sme sa s 8 najjedovatejšími zvieratami sveta, splavili sme spolu rieku Hron a venovali sme sa aj vážnejšej téme - druhej svetovej vojne a diktátorom.

 • Rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi a poberali štátne dotácie na stravu a školské potreby, musia doložiť do 10. augusta 2018 potvrdenie o tom, že rodina je v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva ÚPSVaR).

  Nízkopríjmové rodiny, ktoré poberali štátne dotácie na stravu a školské potreby, musia do 10. augusta 2018 požiadať o prepočítanie svojho príjmu na príslušných formulároch, ktoré sú k dispozícii na ÚPSVaR, u vedúcich školských jedální alebo na MsÚ.

  Zákonní zástupcovia detí, ktoré nastupujú prvý rok na plnenie PŠD a majú záujem poberať štátnu dotáciu pre svoje dieťa, sú povinní o ňu požiadať do 10. augusta 2018 na ÚPSVaR - p. Maruniaková.

 • 14. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Športové triedy

  Výsledky prijímaceho konania do športovej triedy - školský rok 2018/2019.

 • 12. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Fotogaléria 2

 • FOTO

  Hodiny výtvarnej výchovy sme žiakom našej školy spestrili tvorivou dielňou, zameranou na prácu s hlinou. Takáto tvorivá činnosť rozvíja fantáziu, kreativitu, trénuje sústredenie a účinne pôsobí proti stresu. U detí sa vo významnej miere podieľa na rozvoji jemnej motoriky. Tvorivú dielňu viedol pán Marek Novotňák, ktorý sa dlhodobo venuje keramickej tvorbe a je externým lektorom keramickej dielne pre deti v ÚĽUVe. Žiakom sa takáto netradičná hodina VYV páčila, vymodelovali si zaujímavé dielka, ktoré im pán Novotňák následne vypálil v peci a vrátil.

 • Spoznávame náš región - Štiavnické vrchy

  Žiaci športovej VI. A triedy strávili so svojou triednou učiteľkou športový deň plný zážitkov. Miestom pobytu bola obec Vyhne a jej okolie. Spoznávali sme lesné turistické chodníky, ktoré v minulosti využívali baníci, odmenou nám bol pekný výhľad na obec zo skalnatého vrchu. Veľké poďakovanie patrí maminke našej žiačky, ktorá nám poskytla chatu so všetkým, čo k tomu patrí – mali sme si kde opiecť špekačky, klobásky, slaninku, ..., venovali sme sa mnohým športovým a pohybovým hrám. Ďakujeme aj za fantastické pagáčiky J

 • Pohár riaditeľky CVČ

  Mesto Žiar nad Hronom a Centrum voľného času Žiar nad Hronom zorganizovali dňa 30.04.2018 Turnaj v šachu žiakov a žiačok ZŠ.

  Šach (kráľovská hra) je strategická hra, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov, ich pozornosť a sústredenie.Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť.

  Preto sa aj naša škola snaží, aby si šachovú hru obľúbilo čo najviac žiakov a žiačok. Často vidíme cez prestávky na laviciach rozložené šachové figúrky. Pravidelne dosahujeme výborné výsledky v tomto „kľudnom“športe. Výnimkou nebol ani aprílový turnaj. V kategórii Žiaci 1. miesto získal Natanael Sklenka, žiak „iba“ piateho ročníka, 3. miesto patrilo Patrikovi Hrabajovi, žiakovi šiesteho ročníka.

 • FOTO

  Dňa 12. 4. 2018 sa uskutočnilo Mestské kolo súťaže v recitovaní ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci:

  1. Natália Jankovová (VIII. B) – obsadila 1. miesto v recitovaní prózy

  2. Martin Krčmár (VIII. A) – umiestnil sa na 2. mieste v recitovaní poézie

  3. Veronika Bencová (VII. B) – obsadila 2. miesto v kategórii próza

  Natália Jankovová postupuje do Celoslovenského kola v Lučenci.

  Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 • FOTO

  Snom každého žiaka je môcť počas vyučovania snívať, vymýšľať, zabávať sa, popritom tvoriť a pýtať sa na všetko, čo ho zaujíma. Počas tradičného vyučovania v triede by takýmito aktivitami asi nijaký pedagóg nadšený nebol. My sme sa však rozhodli dopriať tento pocit našim siedmakom a deviatakom, ktorí 23.4.2018 navštívili multimediálnu výstavu spojenú s tvorivou dielňou Mať tak o koliesko viac! v Galérii NBS − Múzea mincí a medailí v Kremnici.

  Netradičný pohľad do sveta vynálezov a ich tvorcov priblížila deťom originálna séria koláží, prekvapivé trojrozmerné predmety a príťažlivo spracovaný televízny animovaný seriál. Žiakov takýto netradičný výklad histórie vynálezov z tvorivej dielne Ivana Popoviča a jeho syna Dávida Popoviča naozaj zaujal. A potom si v tvorivej dielni vyskúšali svoju zručnosť pri konštrukciách z papiera. Môžete sa presvedčiť, že sa im podarili!