Streda 12. 12. 2018

Počítadlo

Počet návštev: 3327841

  Kontakt

  • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
   Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

   Riaditeľka školy : Mgr. Drahomíra Hanzlíková, e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

   Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Soňa Haštová, e-mail: sona.hastova@gmail.com

   Výchovný poradca : RNDr. Dana Ladiverová, e-mail: d.ladiverova@gmail.com

   Školský psychológ: PhDr. Petra Labašová, e-mail: petra.labasova@gmail.com

   Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Mgr. Veronika Minková, e-mail:
   veronika.minkova11@gmail.com

  • 045/6724779 sekretariát
   045/6724822 školská jedáleň

  Virtuálna prehliadka našej školy

  Novinky

  • Hlasuj aj ty za našu školu na stránke www.novylevel.sk. Pomôžeš našej škole získať najmodernejšiu počítačovú učebňu a každý jeden z vás môže vyhrať super ceny ako napríklad hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku a 100 ďalších skvelých cien.

  • 16.10.2018 SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

   Aktivitou realizovanou v našej školskej jedálni pri príležitosti Svetového dňa výživy bolo upozorniť na význam zdravej a plnohodnotnej výživy našich školákov. V priebehu dvoch hodín sa vystriedali pri ochutnávke chutných ovocných a zeleninových šalátov, ktoré pripravili šikovné ruky našich p. kuchárok všetci žiaci i pedagógovia.

   Ovocie a zelenina vo forme šalátov všetkým veľmi chutili a sme presvedčení, že budú súčasťou ich jedálnička čoraz častejšie.

  • Tekvičkovanie

   V pondelok 15.10.2018 sa v priestoroch školskej jedálne stretli rodičia, starí rodičia spolu so svojimi deťmi (vnúčatami), aby preukázali svoju kreativitu pri zdobení tekvíc. Išlo naozaj o veľa... súťažilo sa o „Najkrajšiu – najkreatívnejšiu – najstrašidelnejšiu tekvičku“. O tom, že nápadov bolo naozaj neúrekom, svedčila aj výstava hotových prác, ktorá tematicky spestrila vonkajšie priestory pred školou a podfarbila blížiaci sa Halloween. Hoci ocenenie si z rúk p. vychovávateliek nemohli prevziať všetci, víťazom sa právom stal každý :)

  • Jablkové hodovanie

   Podujatie venované jablkám a dobrotám z nich vyrobených zrealizovali p. vychovávateľky vo všetkých oddeleniach ŠKD. Niekoľko dní sa so svojimi zverencami venovali zberu sladkých jabĺčok, ktoré rastú v areáli školy. Potom ich spoločne krájali, sušili, odšťavovali a samozrejme popri tom aj ochutnávali :)

   Bolo to skutočné jablkové hodovanie, ktoré bude pokračovať aj počas chladnejších dní, nakoľko si deti nechali malé zásoby aj na zimu.

  • Návšteva DDI

   Začiatok októbra mali žiaci primárneho vzdelávania implementáciou dopravnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu spestrený zaujímavými aktivitami. Zažili skvelé zážitkové vyučovacie hodiny zamerané na osvojenie vedomostí z dopravnej výchovy. Aj takouto formou sa škola snaží u žiakov prehlbovať vedomosti, poznatky a samotnú prax pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky.

  • Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity. Hlavnou témou aj tohto ročníka bolo „#BeActive“, nabádanie k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

   A práve preto sme sa rozhodli zapojiť do tejto aktivity aj my. Veď športom žijeme každý deň a pohybové aktivity akéhokoľvek zamerania sú nám veľmi blízke. Výnimočným bolo azda len to, že pri tejto príležitosti sme otvárali nové športovisko zamerané na volejbal a florbal. Veríme, že ho využijú nie len žiaci našej školy, ale aj účastníci rôznych súťaží :)

  • Prvácka pasovačka

   Ubehlo len niekoľko dní školského roka a naši prváci spolu so svojimi rodičmi mali pred sebou krásne, zaujímavé a trošku adrenalínové popoludnie :) Čakala ich "Prvácka pasovačka“.

   Išlo o plnenie rôznych úloh... Najskôr ich čakali tri úlohy, pri ktorých ukázali svoje zručnosti nielen v športe, ale prejavili aj svoju silu a odvahu spolu s rodičmi. Potom sa rodičia presunuli do školy, kde ich čakala školská psychologička a špeciálny pedagóg školy. Diskutovali spolu na tému školské prostredie, zmeny a úlohy, ktoré čakajú na deti pri prechode z MŠ do ZŠ. Naši prváci zatiaľ pokračovali ďalej v plnení úloh a svojimi výkonmi nás presviedčili, že sú riadnymi školákmi, schopnými popasovať sa s akoukoľvek úlohou.

  • 17. 9. 2018

   Aktualizovali sme modul O škole

  • 9. 9. 2018

   Aktualizovali sme modul Poradenstvo