Štvrtok 17. 10. 2019

Počítadlo

Počet návštev: 3629224

  Kontakt

  • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
   Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

   Riaditeľka školy :
   Mgr. Drahomíra Hanzlíková,
   e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

   Zástupkyňa riaditeľky školy:
   Mgr. Soňa Haštová,
   e-mail: sona.hastova@gmail.com

   Výchovný poradca :
   RNDr. Dana Ladiverová,
   e-mail: d.ladiverova@gmail.com

   Školský psychológ:
   Mgr. Martina Ďurišová,
   e-mail: martinadurisova66@gmail.com

   Školský špeciálny pedagóg:
   PaedDr. Mgr. Veronika Minková,
   e-mail: veronika.minkova11@gmail.com

  • 045/6724779 sekretariát
   045/6724822 školská jedáleň
   +421911460425 riad. školy
   +421905298555 zást. riad. školy

  Virtuálna prehliadka našej školy

  Novinky

  • Poslednými partizánskymi pamätníkmi v našom meste sú dva partizánske hroby v dubovom lesíku na úpätí Šibeničného vrchu. Pochovaní sú tam dvaja mladí ľudia z Horehronia.

   Jozef Daxner, 17-ročný a Ondrej Horniak, 20-ročný, tu spolu padli 5.10.1944, keď chceli zabrániť prechodu nepriateľských tankov pomocou "protitankovej päste", pričom ich zasiahla nemecká mína. Na hrobe je nápis NAD ŽIVOT VLASTNÝ MILOVALI SLOBODU.

   A práve o úpravu týchto dvoch hrobov sa staráme už niekoľko rokov. Aj dňa 15.10.2019 sme navštívili toto miesto spolu so žiačkami našej školy Monikou Ďurianovou, Rebekou Kokovou a Veronikou Bencovou. Spoločne sme tieto partizánske hroby vyčistili a upravili.

  • Týždeň dobrovoľníctva

   Každoročne sa zamestnanci a žiaci našej školy zapájajú do aktivít, ktoré realizujú v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Tentokrát sme sa zamerali na interiér školy. Aktivity, ktoré sme zrealizovali sa niesli v duchu príjemného a estetického prostredia, preto sme ich nazvali Skrášlime si školu.

   9. B trieda sa zamerala na výzdobu chodby žiackymi výtvarnými prácami spolu s p. učiteľkou D. Mackovou a naši šiestaci upravili, vyčistili a skrášlili zeleň v priestoroch školy s p. učiteľkami M. Špilbergerovou a D. Goralkovou.

  • 20. 9. 2019

   Aktualizovali sme modul Fotogaléria 2

  • 18. 9. 2019

   Aktualizovali sme modul O škole

  • Milí žiaci, predkladáme vám ponuku krúžkov na tento školský rok. Sme presvedčení, že výberom ktoréhokoľvek z nich prispejeme aj my k aktívnemu využitiu voľného času našich školákov.

  • 17. 9. 2019

   16:00 hod. - plenárne RZ v jedálni školy

   Po skončení plenárneho RZ triedne aktívy v 2. - 9. ročníku.

  • Pozývame Vás ...

  • 28. 8. 2019

   Aktualizovali sme modul Poradenstvo

  • vyplnením a odovzdaním prihlášky na stravovanie prihlásite Vaše dieťa na stravu v našej školskej jedálni od 2. septembra 2019 nepretržite až do jeho odhlásenia.

   V zmysle VZN č. 5/2019 boli pre žiakov schválené poplatky v ŠJ, ktoré máte uvedené v sekcii Škol. jedáleň, jed. lístok - Platby.

  • 19. 8. 2019

   Aktualizovali sme modul Škol. jedáleň, platby