Navigácia

Utorok 18. 9. 2018

Počítadlo

Počet návštev: 3244260

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 19.9.2018)
Regina Krátka (V.A)
Pozajtra (Štvrtok 20.9.2018)
Matej Ťahúň (VII.A)

Kontakt

 • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
  Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy : Mgr. Drahomíra Hanzlíková, e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

  Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Soňa Haštová, e-mail: sona.hastova@gmail.com

  Výchovný poradca : RNDr. Dana Ladiverová, e-mail: d.ladiverova@gmail.com

  Školský psychológ: Mgr. Zuzana Hermanová, e-mail:
  zuzanahermanova11@gmail.com

  Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Mgr. Veronika Minková, e-mail:
  veronika.minkova11@gmail.com

 • 045/6724779 sekretariát
  045/6724822 školská jedáleň

Virtuálna prehliadka našej školy

Novinky

 • 17. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul O škole

 • 9. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Poradenstvo

 • Nový školský rok už klope na dvere

  Milí naši žiaci!

  Tešíme sa na stretnutie s vami 3. septembra o 8:00 hod., kedy spoločne slávnostne otvoríme školský rok 2018/2019.

 • informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

  Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:

  Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na zodpovedna.osoba@pk-systems.sk

 • 18. jún sa v našej ŠTVORKE niesol v duchu "malej konferencie." Išlo o pilotný projekt, na ktorom sa vybraní účastníci prezentovali svojimi ročníkovými prácami. Ročníkové práce na našej škole realizujeme už niekoľko rokov a ich kvalita neustále narastá. Tie najúspešnejšie, podľa hodnotenia jednotlivých kolektívov a triednych učiteľov, mali možnosť prezentovať zástupcovia žiakov, a to od tretieho až po deviaty ročník. O tom, že sa bolo naozaj na čo pozerať svedčili aj reakcie zúčastnených rodičov, či pedagógov. Príspevky boli tematicky rôznorodé, preniesli sme sa do sveta motoriek, hudby, zaujímavé informácie sme dostali aj o Rakúsku, oboznámili sme sa s 8 najjedovatejšími zvieratami sveta, splavili sme spolu rieku Hron a venovali sme sa aj vážnejšej téme - druhej svetovej vojne a diktátorom.

 • Rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi a poberali štátne dotácie na stravu a školské potreby, musia doložiť do 10. augusta 2018 potvrdenie o tom, že rodina je v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva ÚPSVaR).

  Nízkopríjmové rodiny, ktoré poberali štátne dotácie na stravu a školské potreby, musia do 10. augusta 2018 požiadať o prepočítanie svojho príjmu na príslušných formulároch, ktoré sú k dispozícii na ÚPSVaR, u vedúcich školských jedální alebo na MsÚ.

  Zákonní zástupcovia detí, ktoré nastupujú prvý rok na plnenie PŠD a majú záujem poberať štátnu dotáciu pre svoje dieťa, sú povinní o ňu požiadať do 10. augusta 2018 na ÚPSVaR - p. Maruniaková.

 • 14. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Športové triedy

  Výsledky prijímaceho konania do športovej triedy - školský rok 2018/2019.

 • 12. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Fotogaléria 2