Sobota 7. 12. 2019

Počítadlo

Počet návštev: 3683779

  Kontakt

  • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
   Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

   Riaditeľka školy :
   Mgr. Drahomíra Hanzlíková,
   e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

   Zástupkyňa riaditeľky školy:
   Mgr. Soňa Haštová,
   e-mail: sona.hastova@gmail.com

   Výchovný poradca :
   RNDr. Dana Ladiverová,
   e-mail: d.ladiverova@gmail.com

   Školský psychológ:
   Mgr. Martina Ďurišová,
   e-mail: martinadurisova66@gmail.com

   Školský špeciálny pedagóg:
   PaedDr. Mgr. Veronika Minková,
   e-mail: veronika.minkova11@gmail.com

  • 045/6724779 sekretariát
   045/6724822 školská jedáleň
   +421911460425 riad. školy
   +421905298555 zást. riad. školy

  Virtuálna prehliadka našej školy

  Novinky

  • Krása nášho materinského jazyka sa zrkadlí v ľudových rozprávkach, ktoré sú učebnicou bohatej slovnej zásoby, komunikácie i životnej múdrosti našich predkov. Dnešná mladá generácia číta menej a komunikuje hlavne elektronicky, lebo žije v digitálnej dobe. Naša ŠTVORKA sa však aj v tejto dobe hrdo hlási ku krásam slovenčiny, veď v nej vnímame, premýšľame i tvoríme. Dôkazom je okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnilo 27. 11. 2019 v CVČ v Žiari nad Hronom. Našu školu so cťou reprezentovala Timea Gáfriková z IX.A triedy, ktorá ako úspešná riešiteľka okresného kola získala aj veľmi cenné 2. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

  • Stolnotenisová liga žiakov základných škôl

   28.11.2019 sa v priestoroch Štvorky a Jednotky začala súťaž o putovný pohár Ligy ZŠ v stolnom tenise okresu Žiar nad Hronom. Športovci absolvujú tri kolá a tí najúspešnejší získajú putovný pohár na jeden rok. Aj naša škola vo svojich priestoroch privítala nadšencov stolného tenisu a v 1. kole sa po krásnych športových výkonoch a predvedených herných zručností zverenci p. uč. Muhu z A družstva prebojovali na 1. miesto a B družstvo obsadilo 3.priečku. Všetkým srdečne blahoželáme a v ďalších kolách opäť držíme palce :)

  • FUTSAL CUP - okresné kolo - 1. miesto

   21.11.2019 sa v priestoroch ZUS Arény konalo okresné kolo "Futsal Cup"-u žiakov základných škôl, ktoré organizačne viedlo CVČ v Žiari nad Hronom. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, medzi ktorými nechýbali ani naši športovci. Družstvo v zložení J. Jakab, S. Pacalaj, Š. Pažout, S. Sekerka, M. Ťahúň, M. Hrmo, N. Sklenka a M. Chudovský predviedlo vynikajúce herné kombinácie a tímového ducha, čo ich doviedlo až k víťazstvu. Chlapcom, ktorí pod vedením p. učiteľa Š. Muhu vzorne reprezentovali našu ŠTVORKU srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole :)

  • CESTA K FINANČNEJ SLOBODE

   19.11.2019 sa v ôsmom ročníku realizoval projekt finančnej gramotnosti sprostredkovaný finančnou spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a. s., ktorá poukazuje na to, že svet financií môže byť jednoduchý, zrozumiteľný a zábavný. Pre našich ôsmakov priniesol moderný spôsob edukácie finančnej gramotnosti a zážitok spojený so zmenou myslenia v riadení osobných financií.

  • FANTASTICKÝ ÚSPECH V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI: NOVEMBER 89 A MY

   Dňa 15.novembra 2019 sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave konalo vyhlásenie celoslovenského kola súťaže November 89 a MY. V zrkadlovej sieni si náš Adam Stribula prevzal z rúk akademického maliara Miroslava Cipára ocenenie za 3. miesto v kategórii retro dizajn. Významný úspech zaznamenala naša škola za aktívnej podpory a pomoci zo strany pedagógov Mgr. Z. Boldišovej a Mgr. V. Dávidovej nie len ocenenou prácou A. Stribulu, ale aj prácami Veroniky Bencovej a Bianky Paulíkovej.

  • Riaditeľka Základnej školy, Jilemnickeho ulica č. 2, Žiar nad Hronom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka Vám oznamuje, že dňa 20. novembra 2019 (streda) udeľuje riaditeľské voľno žiakom 6. - 9. ročníka našej základnej školy z organizačných dôvodov: Testovanie 5 - 2019. V tento deň sú žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno, odhlásení z obeda.

  • Vzdelávací program Fyzikálno-chemické pokusy

   Vo štvrtok, 14.11., si mohli žiaci našej školy nie len pozrieť ale aj vyskúšať množstvo zaujímavých pokusov, ktoré im predviedli zástupcovia OZ Spoznávaj vedu. Interaktívny program bol zaujímavý pre všetkých. Pútavou, veku primeranou formou sa presvedčili o zákonitostiach prírody, dozvedeli sa množstvo užitočných informácií z oblasti prírodovedy, fyziky, či chémie.

  • Stolný tenis do škôl

   Naša škola sa pridala do stolnotenisovej rodiny svojou aktívnou účasťou v projekte Stolný tenis do škôl. 13.11. nám zástupcovia SSTZ slávnostne odovzdali materiálne vybavenie, ktoré bude slúžiť na rozvoj pohybovej aktivity detí v stolnotenisovej oblasti. Reprezentanti SR p. Novota a p. Šereda nám predviedli stolnotenisovú show a deťom ukázali, ako stolný tenis drží športovca v kondícií, učí tímovej práci, prebúdza súťažného ducha. Zapojením sa do projektu chceme dať šancu deťom pohybovo rásť a objavovať ich talent.

  • Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok ZŠ regionálne kolo

   Dňa 12.11.2019 sa v priestoroch žiarskej Štvorky odohralo druhé kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ. Stretli sa tu nadšenci športu, ktorí hrali podľa predpísaných pravidiel a v duchu fair play. Družstvo našej školy sa umiestnilo na 2. mieste. Ďakujeme našim malým športovcom za vzornú reprezentáciu školy :)

  • Športové úspechy

   Veľmi nás teší, že mnohí žiaci školy reprezentujú svoj klub ale aj nás svojimi vynikajúcimi výsledkami. V súčasnom období sa môžeme pochváliť krásnym úspechom Nikolky Kršiakovej. Zúčastnila sa množstva súťaží, napr. MS GOJU RYU v Karate, M-SR , MS Stredoslovenského zväzu karate,.. Každý deň sa venuje tréningu pod vedením Ľ. Striežovského , ktorý jej pomohol dostať sa tam, kde je. Posledným úspechom našej Nikolky je 1. miesto v súťaži Kata mladšie kadetky 12-13 rokov pokročilé na TRSTENSKOM POHÁRI KARATE XXII. ROČNÍK.