Nedeľa 16. 6. 2019

Počítadlo

Počet návštev: 3520896

  Kontakt

  • Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
   Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

   Riaditeľka školy :
   Mgr. Drahomíra Hanzlíková,
   e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

   Zástupkyňa riaditeľky školy:
   Mgr. Soňa Haštová,
   e-mail: sona.hastova@gmail.com

   Výchovný poradca :
   RNDr. Dana Ladiverová,
   e-mail: d.ladiverova@gmail.com

   Školský psychológ:
   Mgr. Martina Ďurišová,
   e-mail: martinadurisova66@gmail.com

   Školský špeciálny pedagóg:
   PaedDr. Mgr. Veronika Minková,
   e-mail: veronika.minkova11@gmail.com

  • 045/6724779 sekretariát
   045/6724822 školská jedáleň
   +421911460425 riad. školy
   +421905298555 zást. riad. školy

  Virtuálna prehliadka našej školy

  Novinky

  • 27. 5. 2019

   Aktualizovali sme modul Športové triedy

   Vyhodnotenie prijímacieho konania do športovej triedy na školský rok 2019/2020

  • Putovanie po Slovensku

   V piatok 24.5. sa naši štvrtáci spolu s druhákmi vybrali poznávať krásy našej krajiny. Nakoľko téma poznávania Slovenska dáva priestor pre zážitkové učenie cieľovou stanicou putovania bol Pustý hrad. Aj takto môže vyzerať spoznávanie regiónu, v ktorom žijeme.

  • Environmentálni experti

   V mesiacoch január - jún 2019 prebieha v našej škole mikroprojekt, ktorého zámerom je prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania podporovať záujem detí o poznávanie okolitého sveta a rozvíjať ich zručnosti. Naši tretiaci spolu so staršími spolužiakmi vyrábali domácu kozmetiku s prísadou medu, sviečky z včelieho vosku, varili si bylinkový čaj, no svoje zručnosti si vyskúšali aj pri tvorbe časopisu o včelách. Realizáciou projektu a jeho jednotlivých aktivít sme opäť priblížili našim školákom nadobúdanie nových vedomostí hrou.

  • ŠTVORKA a jej cestovanie v čase

   21. mája predstavila žiakom školy umelecko - historická spoločnosť Bojník zážitkovým spôsobom poznávanie minulosti pod názvom "Vynálezy, odievanie, stolovanie, tanec..."

   Žiaci boli interaktívne vtiahnutí do obdobia života Leonarda da Vinciho, ale aj iných učencov. Preukázali sa svojimi vedomosťami, naučili sa niečo nové, vyskúšali si svoju šikovnosť v skladaní vynálezov...

   Opäť sme raz našim školám ukázali, že učenie môže byť naozaj hrou :)

  • 16. mája prezentovali naši žiaci svoje zručnosti v oblasti technickej výchovy. Svojimi prácami ukázali, že 13. ročník súťaže MLADÝ TECHNIK je vynikajúcou možnosťou zviditeľniť ich posun v oblasti technickej tvorivosti. Pozrite si fotografie prác žiakov.

  • 16. 5. 2019

   Aktualizovali sme modul Poradenstvo

  • Súťaž Mladých záchranárov CO - postup do krajského kola

   Dňa 10.05.2019 sa v areáli plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom uskutočnil 25.ročník súťaže Mladých záchranárov Civilnej ochrany. Bolo to okresné kolo, ktorého sa naša škola pravidelne zúčastňuje. Jedná sa o vedomostno–praktickú súťaž, na ktorú sa treba dôkladne pripraviť. Vedúcou družstva bola p. uč. Špilbergerová. V tomto roku sme mali tím v zložení: Liliana Mária Tőlgyesiová, Lívia Mikolášová, Joel Sklenka (žiaci 9.B triedy) a Natanael Sklenka (žiak 6.A triedy). Obsadili sme krásne druhé miesto a postúpili tak do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2019. Celému tímu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  • Naši deviataci sa pri príprave na enviroprojekt zúčastnili exkurzie do priestorov firmy Bring v Žiari nad Hronom. Srdečné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi M.Luptákovi a všetkým pracovníkom, ktorí nám pripravili ukážku toho, ako sa dá realizovať environmentálna politika v slovenských podmienkach.

  • Žiaci VII. A triedy sa zúčastnili kreatívnej súťaže organizovanej spoločnosťou TUBAPACK „Staň sa tvorcom“. Vyhrali 3. miesto a odmenou im bola návšteva vedeckého zážitkového interaktívneho centra ATLANTIS v Leviciach.

   Deti tam strávili zaujímavé chvíle, pretože vo všetkých aktivitách sa spájala zábava s učením.

   Chceme sa poďakovať spoločnosti Tubapack za organizovanie zaujímavej súťaže a samozrejme aj za peknú odmenu.

   VII. A

  • FAREBNÝ DEŇ

   V utorok sa zmenilo naše vyučovanie na netradičné - zrušili sme zvonenie, rozvrh podľa hodín a venovali sme sa aktivitám blokového či projektového zamerania. Nielen aktivity ale aj odev prezrádzal tému FAREBNÉHO DŇA.

   Tí ktorí si vybrali Biely deň sa venovali zdravej výžive, Červený deň bol zameraný na poskytovanie prvej pomoci a ochrane zdravia, Zelený deň ochrane našej planéty a Modrý deň problematike vody. Mladší školáci zostali v priestoroch školy, no naši deviataci sa vybrali "do terénu" a nové informácie získavali praktickou skúsenosťou. Jedna skupina sa vybrala v rámci Zeleného dňa do spoločnosti Bring Trucking a.s. a tá druhá v rámci Bieleho dňa na exkurziu do PD Lovčica Trubín.