Kontakt

Meno školy: Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
Email školy: skola@zsjilemnickehozh.sk
Telefón: 045/6724779 sekretariát
045/6724822 školská jedáleň
+421911460425 riad. školy
+421905298555 zást. riad. školy
Adresa školy: Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Riaditeľka školy :
Mgr. Drahomíra Hanzlíková,
e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy:
Mgr. Soňa Haštová,
e-mail: sona.hastova@gmail.com

Výchovný poradca :
RNDr. Dana Ladiverová,
e-mail: d.ladiverova@gmail.com

Školský psychológ:
Mgr. Martina Ďurišová,
e-mail: martinadurisova66@gmail.com

Školský špeciálny pedagóg:
PaedDr. Mgr. Veronika Minková,
e-mail: veronika.minkova11@gmail.com

IČO: 37831372