Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
  Email školy: zsjilemnickeho2zh@gmail.com
  Telefón: 045/6724779 sekretariát
  045/6724822 školská jedáleň
  +421911460425 riad. školy
  +421905298555 zást. riad. školy
  Adresa školy: Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy :
  Mgr. Drahomíra Hanzlíková,
  e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com

  Zástupkyňa riaditeľky školy:
  Mgr. Soňa Haštová,
  e-mail: sona.hastova@gmail.com

  Výchovný poradca :
  RNDr. Dana Ladiverová,
  e-mail: d.ladiverova@gmail.com

  Školský špeciálny pedagóg:
  Mgr. Nikola Kurincová
  e-mail: kurincovanikola@gmail.com

  IČO: 37831372