Navigácia

Navigácia

  Voľné miesta na našej škole

  V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zsjilemnickeho2zh@gmail.com alebo Kontakt

   
  Pozícia:

  učiteľ/ka primárneho vzdelávania   Mám záujem

  Úväzok:plný
  Dátum nástupu:1.9.2021
  Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:
  - VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č.
  437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
  zamestnancov.
  - Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore
  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
  Požadované doklady:
  - žiadosť o prijatie do zamestnania,
  - profesijný životopis,
  - doklady o vzdelaní,
  - ovládanie štátneho jazyka,
  - doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  - výpis z registra trestov.
  Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od 1.9.2021
  Miesto pracoviska: Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
  Kontaktná osoba: Mgr. Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka školy, tel. 045/6724779
  Písomné žiadosti zasielajte do 23. júna 2021 na adresu:
  1. e-mail: zsjilemnickeho2zh@gmail.com
  2. Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
   

   
  Pozícia:

  učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)   Mám záujem

  Úväzok:plný
  Dátum nástupu:1.9.2021
  Požiadavky:Aprobácia: chémia
  Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:
  - VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č.
  437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
  požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
  zamestnancov.
  - Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v príslušnom študijnom
  odbore učiteľstvo pre 5. - 9. ročník základnej školy.
  Požadované doklady:
  - žiadosť o prijatie do zamestnania,
  - profesijný životopis,
  - doklady o vzdelaní,
  - ovládanie štátneho jazyka,
  - doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  - výpis z registra trestov.
  Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od 1.9.2021
  Miesto pracoviska: Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom
  Kontaktná osoba: Mgr. Drahomíra Hanzlíková, riaditeľka školy, tel. 045/6724779
  Písomné žiadosti zasielajte do 23. júna 2021 na adresu:
  1. e-mail: zsjilemnickeho2zh@gmail.com
  2. Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom