Navigácia

Navigácia

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. Drahomíra Hanzlíková Ha Rozvrh
  Riaditeľka
  hanzlikovadrahomira@gmail.com
   
   
  Mgr. Soňa Haštová Has Rozvrh
  Zástupkyňa
  sona.hastova@gmail.com
   
   
  Mgr. Zdenka Boldišová Bol Rozvrh
  Triedna učiteľka: VI. B
  zdenkaboldisova@gmail.com
   
   
  Mgr. Jana Borgulová Bor Rozvrh
  Učiteľka
  janaborg@centrum.sk
   
   
  Mgr. Dáša Danková Dan Rozvrh
  Triedna učiteľka: IX. B
  panidankovadasa@gmail.com
   
   
  Mgr. Viera Dávidová Dav Pedagogická asistentka
  viera.davidova7@gmail.com
   
   
  Mgr. Ivica Fabóková Fab Rozvrh
  Triedna učiteľka: II. A
  fabokovaivica@centrum.sk
   
   
  Mgr. Daniela Goralková Gor Rozvrh
  Triedna učiteľka: VII. A
  daniela.goralkova@gmail.com
   
   
  Monika Hanzelová Han Vychovávateľka
  monikahanzelova12@gmail.com
   
   
  Mgr. Ivana Hoghová Benc Rozvrh
  Triedna učiteľka: I. B
  bencova.ivka@gmail.com
   
   
  Monika Hurajová Hur Vychovávateľka
  hurajovamonika@gmail.com
   
   
  Mgr. Jana Ivanová Ivan Rozvrh
  Triedna učiteľka: III. A
  ivanova.ziar@gmail.com
   
   
  Mgr. Simona Jurčišinová JurS Pedagogická asistentka
  simona.jurcisinova@gmail.com
   
   
  Mgr. Alena Koníková Kon Rozvrh
  Triedna učiteľka: III. B
  alenalup@gmail.com
   
   
  Mgr. Nikola Kurincová Nku Školská špeciálna pedagogička
  kurincovanikola@gmail.com
   
   
  RNDr. Dana Ladiverová Lad Rozvrh
  Učiteľka
  d.ladiverova@gmail.com
   
   
  Mgr. Darina Macková Mac Rozvrh
  Triedna učiteľka: V. B
  dmackova9@gmail.com
   
   
  Mgr. Eva Marcineková Mci Rozvrh
  Učiteľka
  emarcinekova@gmail.com
   
   
  Martina Mikulová Mik Vychovávateľka
  TINUSKA_921@azet.sk
   
   
  Ing. Štefan Muha Mu Rozvrh
  Učiteľ
  muhastefan29@gmail.com
   
   
  Mgr. Júlia Okoyeocha Kaštierová OKa Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV. A
  julia.okoyeocha.kastierova@gmail.com
   
   
  Mgr. Jozef Pacek Pac Učiteľ
  jmpacek@gmail.com
   
   
  Mgr. Erika Pavlová PavE Rozvrh
  Učiteľka
  pavlova0612@gmail.com
   
   
  Mgr. Denisa Rajčanová Rajc Pedagogická asistentka
  tadeas.sk@gmail.com
   
   
  Mgr. Vladimíra Schwarzová SchwV Rozvrh
  Triedna učiteľka: II. B
  schwarz.vlada@gmail.com
   
   
  Mgr. Dana Stemnická Stem Rozvrh
  Triedna učiteľka: VI. A
  stemnicka@gmail.com
   
   
  Mgr. Silvia Škaldová Ska Pedagogická asistentka
  silvia.kca@gmail.com
   
   
  Mgr. Mária Špilbergerová Spil Rozvrh
  Triedna učiteľka: VIII. A
  majka.spilbergerova@gmail.com
   
   
  Mgr. Stanislava Vanková Vank Rozvrh
  Triedna učiteľka: V. A
  dobrostanka@gmail.com
   
   
  Mgr. Eva Višňanská Vis Rozvrh
  Triedna učiteľka: I. A
  visnanskaeva@centrum.sk
   
   
  Mgr. Miroslava Zábavíková Zab Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV. B
  miza@centrum.sk
   
   
  Mgr. Beata Želiarová Zel Rozvrh
  Triedna učiteľka: IX. A
  beatazeliarova@gmail.com

  © aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2021

  Voľné miesta na našej škole