• Spomienka

  Poslednými partizánskymi pamätníkmi v našom meste sú dva partizánske hroby v dubovom lesíku na úpätí Šibeničného vrchu. Pochovaní sú tam dvaja mladí ľudia z Horehronia.

  Jozef Daxner, 17-ročný a Ondrej Horniak, 20-ročný, tu spolu padli 5.10.1944, keď chceli zabrániť prechodu nepriateľských tankov pomocou "protitankovej päste", pričom ich zasiahla nemecká mína. Na hrobe je nápis NAD ŽIVOT VLASTNÝ MILOVALI SLOBODU. 

  A práve o úpravu týchto dvoch hrobov sa staráme už niekoľko rokov. Aj dňa 15.10.2019 sme navštívili toto miesto spolu so žiačkami našej školy Monikou Ďurianovou, Rebekou Kokovou a Veronikou Bencovou. Spoločne sme tieto partizánske hroby vyčistili a upravili.

  Myslíme si, že to boli skutoční hrdinovia.

 • Týždeň dobrovoľníctva

  Týždeň dobrovoľníctva

  Každoročne sa zamestnanci a žiaci našej školy zapájajú do aktivít, ktoré realizujú v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Tentokrát sme sa zamerali na interiér školy. Aktivity, ktoré sme zrealizovali sa niesli v duchu príjemného a estetického prostredia, preto sme ich nazvali Skrášlime si školu.

  9. B trieda sa zamerala na výzdobu chodby žiackymi výtvarnými prácami spolu s p. učiteľkou D. Mackovou a naši šiestaci upravili, vyčistili a skrášlili zeleň v priestoroch školy s p. učiteľkami M. Špilbergerovou a D. Goralkovou.

  Tešíme sa, že sú medzi nami stále ľudia, ktorí priložia ruku k dielu a prispejú k dobrej veci. Ďakujeme  :)

 • 20. 9. 2019

  Aktualizovali sme modul Fotogaléria 2

 • 18. 9. 2019

  Aktualizovali sme modul O škole

 • KRÚŽKOBRANIE

  Milí žiaci, predkladáme vám ponuku krúžkov na tento školský rok. Sme presvedčení, že výberom ktoréhokoľvek z nich prispejeme aj my k aktívnemu využitiu voľného času našich školákov.

 • Prvé stretnutie s rodičmi

  17. 9. 2019

  16:00 hod. - plenárne RZ v jedálni školy 

  Po skončení plenárneho RZ triedne aktívy v 2. - 9. ročníku.  

 • Pozvánka

  Pozývame Vás ...

 • 28. 8. 2019

  Aktualizovali sme modul Poradenstvo

 • Zoznam prvákov v školskom roku 2019/2020

 • Vážení rodičia,

  vyplnením a odovzdaním prihlášky na stravovanie prihlásite Vaše dieťa na stravu v našej školskej jedálni  od 2. septembra 2019 nepretržite až do jeho odhlásenia.

  V zmysle VZN č. 5/2019 boli pre žiakov schválené poplatky v ŠJ, ktoré máte uvedené v sekcii Škol. jedáleň, jed. lístok - Platby.

 • 19. 8. 2019

  Aktualizovali sme modul Škol. jedáleň, platby

 • Leto 2019

  Všetkým prajeme krásne leto plné zážitkov a oddychu a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť v septembri :)

 • POZVÁNKA

 • 27. 5. 2019

  Aktualizovali sme modul Športové triedy

  Vyhodnotenie prijímacieho konania do športovej triedy na školský rok 2019/2020

 • Putovanie po Slovensku

  Putovanie po Slovensku

  V piatok 24.5. sa naši štvrtáci spolu s druhákmi vybrali poznávať krásy našej krajiny. Nakoľko téma poznávania Slovenska dáva priestor pre zážitkové učenie cieľovou stanicou putovania bol Pustý hrad. Aj takto môže vyzerať  spoznávanie regiónu, v ktorom žijeme.

 • Environmentálni experti

  Environmentálni experti

  V mesiacoch január - jún 2019 prebieha v našej škole mikroprojekt, ktorého zámerom je prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania podporovať záujem detí o poznávanie okolitého sveta a rozvíjať ich zručnosti. Naši tretiaci spolu so staršími spolužiakmi vyrábali domácu kozmetiku s prísadou medu, sviečky z včelieho vosku, varili si bylinkový čaj, no svoje zručnosti si vyskúšali aj pri tvorbe časopisu o včelách. Realizáciou projektu a jeho jednotlivých aktivít sme opäť priblížili našim školákom nadobúdanie nových vedomostí hrou.

 • ŠTVORKA a jej cestovanie v čase

  ŠTVORKA a jej cestovanie v čase

  21. mája predstavila žiakom školy umelecko - historická spoločnosť Bojník zážitkovým spôsobom poznávanie minulosti pod názvom "Vynálezy, odievanie, stolovanie, tanec..."

  Žiaci boli interaktívne vtiahnutí do obdobia života Leonarda da Vinciho, ale aj iných učencov. Preukázali sa svojimi vedomosťami, naučili sa niečo nové, vyskúšali si svoju šikovnosť v skladaní vynálezov...

  Opäť sme raz našim školám  ukázali, že učenie môže byť naozaj hrou  :)

 • MLADÝ TECHNIK (Protech)

  16. mája prezentovali naši žiaci svoje zručnosti v oblasti technickej výchovy. Svojimi prácami ukázali, že 13. ročník súťaže MLADÝ TECHNIK je vynikajúcou možnosťou zviditeľniť ich posun v oblasti technickej tvorivosti. Pozrite si fotografie prác žiakov.

 • 16. 5. 2019

  Aktualizovali sme modul Poradenstvo

 • Súťaž Mladých záchranárov CO - postup do krajského kola

  Súťaž Mladých záchranárov CO - postup do krajského kola

  Dňa 10.05.2019 sa v areáli plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom uskutočnil 25.ročník súťaže Mladých záchranárov Civilnej ochrany. Bolo to okresné kolo, ktorého sa naša škola pravidelne zúčastňuje. Jedná sa o vedomostno–praktickú súťaž, na ktorú sa treba dôkladne pripraviť. Vedúcou družstva bola p. uč. Špilbergerová. V tomto roku sme mali tím v zložení: Liliana Mária Tőlgyesiová, Lívia Mikolášová, Joel Sklenka (žiaci 9.B triedy) a Natanael Sklenka (žiak 6.A triedy). Obsadili sme krásne druhé miesto a postúpili tak do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2019. Celému tímu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

strana: