• POZVÁNKA

 • 27. 5. 2019

  Aktualizovali sme modul Športové triedy

  Vyhodnotenie prijímacieho konania do športovej triedy na školský rok 2019/2020

 • Putovanie po Slovensku

  Putovanie po Slovensku

  V piatok 24.5. sa naši štvrtáci spolu s druhákmi vybrali poznávať krásy našej krajiny. Nakoľko téma poznávania Slovenska dáva priestor pre zážitkové učenie cieľovou stanicou putovania bol Pustý hrad. Aj takto môže vyzerať  spoznávanie regiónu, v ktorom žijeme.

 • Environmentálni experti

  Environmentálni experti

  V mesiacoch január - jún 2019 prebieha v našej škole mikroprojekt, ktorého zámerom je prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania podporovať záujem detí o poznávanie okolitého sveta a rozvíjať ich zručnosti. Naši tretiaci spolu so staršími spolužiakmi vyrábali domácu kozmetiku s prísadou medu, sviečky z včelieho vosku, varili si bylinkový čaj, no svoje zručnosti si vyskúšali aj pri tvorbe časopisu o včelách. Realizáciou projektu a jeho jednotlivých aktivít sme opäť priblížili našim školákom nadobúdanie nových vedomostí hrou.

 • ŠTVORKA a jej cestovanie v čase

  ŠTVORKA a jej cestovanie v čase

  21. mája predstavila žiakom školy umelecko - historická spoločnosť Bojník zážitkovým spôsobom poznávanie minulosti pod názvom "Vynálezy, odievanie, stolovanie, tanec..."

  Žiaci boli interaktívne vtiahnutí do obdobia života Leonarda da Vinciho, ale aj iných učencov. Preukázali sa svojimi vedomosťami, naučili sa niečo nové, vyskúšali si svoju šikovnosť v skladaní vynálezov...

  Opäť sme raz našim školám  ukázali, že učenie môže byť naozaj hrou  :)

 • MLADÝ TECHNIK (Protech)

  16. mája prezentovali naši žiaci svoje zručnosti v oblasti technickej výchovy. Svojimi prácami ukázali, že 13. ročník súťaže MLADÝ TECHNIK je vynikajúcou možnosťou zviditeľniť ich posun v oblasti technickej tvorivosti. Pozrite si fotografie prác žiakov.

 • 16. 5. 2019

  Aktualizovali sme modul Poradenstvo

 • Súťaž Mladých záchranárov CO - postup do krajského kola

  Súťaž Mladých záchranárov CO - postup do krajského kola

  Dňa 10.05.2019 sa v areáli plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom uskutočnil 25.ročník súťaže Mladých záchranárov Civilnej ochrany. Bolo to okresné kolo, ktorého sa naša škola pravidelne zúčastňuje. Jedná sa o vedomostno–praktickú súťaž, na ktorú sa treba dôkladne pripraviť. Vedúcou družstva bola p. uč. Špilbergerová. V tomto roku sme mali tím v zložení: Liliana Mária Tőlgyesiová, Lívia Mikolášová, Joel Sklenka (žiaci 9.B triedy) a Natanael Sklenka (žiak 6.A triedy). Obsadili sme krásne druhé miesto a postúpili tak do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 22.05.2019. Celému tímu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 • Zelený deň v Bringu

  Naši deviataci sa pri príprave na enviroprojekt zúčastnili exkurzie do priestorov firmy Bring  v Žiari nad Hronom. Srdečné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi M.Luptákovi a všetkým pracovníkom, ktorí nám pripravili ukážku toho, ako sa dá realizovať environmentálna politika v slovenských podmienkach. 

 • S TUBAPACKOM V ATLANTISE

  Žiaci VII. A triedy sa zúčastnili kreatívnej súťaže organizovanej spoločnosťou TUBAPACK „Staň sa tvorcom“.  Vyhrali 3. miesto a odmenou im bola návšteva vedeckého zážitkového interaktívneho centra ATLANTIS v Leviciach.

  Deti tam strávili zaujímavé chvíle, pretože vo všetkých aktivitách sa spájala zábava s učením.

  Chceme sa poďakovať spoločnosti Tubapack za organizovanie zaujímavej súťaže a samozrejme aj za peknú odmenu.

  VII. A

 • FAREBNÝ DEŇ

  FAREBNÝ DEŇ

  V utorok sa zmenilo naše vyučovanie na netradičné - zrušili sme zvonenie, rozvrh podľa hodín a venovali sme sa aktivitám blokového či projektového zamerania. Nielen aktivity ale aj odev prezrádzal tému FAREBNÉHO DŇA.

  Tí ktorí si vybrali Biely deň sa venovali zdravej výžive, Červený deň bol zameraný na poskytovanie prvej pomoci a ochrane zdravia, Zelený deň ochrane našej planéty a Modrý deň problematike vody. Mladší školáci zostali v priestoroch školy, no naši deviataci sa vybrali "do terénu" a nové informácie získavali praktickou skúsenosťou. Jedna skupina sa vybrala v rámci Zeleného dňa do spoločnosti Bring Trucking a.s. a tá druhá v rámci Bieleho dňa na exkurziu do PD Lovčica Trubín.

 • ŠTVORKA VÍŤAZOM 1. ROČNÍKA LIGY ZŠ V STOLNOM TENISE 2018/2019

  ŠTVORKA VÍŤAZOM 1. ROČNÍKA LIGY ZŠ V STOLNOM TENISE 2018/2019

  V piatok 26.04.2019 sa úspešne ukončil prvý ročník ligy ZŠ v stolnom tenise trojčlenných družstiev. Do súťaže sa zapojili 4 základné školy a 34 detí. Hralo sa turnajovým systémom, pričom každá zúčastnená škola mala možnosť výhody domáceho prostredia. Celkovo sa odohralo 24 zápasov medzi školami na 4 turnajoch. Víťazi získali pre svoju školu putovný pohár, ktorý im bude turnaj pripomínať po celý rok.

  Našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • Prevenčný deň

  Prevenčný deň

  Dňa 16. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnil Prevenčný deň. Na začiatku školského roka sme mali možnosť vybrať si z ponukového listu CPPPaP prednášky a besedy, zamerané na prevenciu rôznych patologických javov.

  Pre piatakov sme vybrali tému Násilie a šikana s Mgr. Lišuchovou, ktorá robila tiež aktivitu o marihuane s ôsmakmi. Siedmaci pracovali s Mgr. Chovancovou  a témou Som aký som. Pani Malatincová z RÚVZ sa venovala deviatakom. Ich témou bol Alkohol.

 • Medzníky druhej svetovej vojny

  Medzníky druhej svetovej vojny

  Dňa 16.04.2019 CVČ v Žiari nad Hronom v spolupráci so Slovenským zväzom Protifašistických bojovníkov a MsÚ – Školský úrad Žiar nad Hronom uskutočnilo oblastné kolo vedomostnej súťaže „Medzníky druhej svetovej vojny“.

  Družstvo z našej školy, v zložení  Lívia Mikolášová, Joel Sklenka, Liliana Mária Tőlgyesiová pod vedením p. uč. Z. Boldišovej, sa umiestnilo na 1. mieste  a postupuje do celoslovenskej súťaže v Banskej Bystrici.

  Dievčatám a aj p. učiteľke, ktorá ich na súťaž pripravuje blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole :)

 • Puškinov pamätník

  Puškinov pamätník

  V pondelok 15. apríla 2019 sa uskutočnilo mestské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník. Našu školu v prednese prózy úspešne reprezentovali žiačky VIII. B triedy - Veronika Bencová, ktorá obsadila 1. miesto a Bianka Paulíková sa umiestnila na 2. mieste. Dievčatkám srdečne blahoželáme a Veronike držíme palce v celoslovenskom kole v Lučenci.

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ

  Riaditeľstvo školy oznamuje stravníkom školskej jedálne, že od 1. mája 2019 zavádza čipový systém výdaja stravy. Predaj čipov súčasným stravníkom začne od 15. apríla 2019 u vedúcej školskej jedálne. Čip v hodnote 1,92€ bude po zakúpení majetkom stravníka.

  Platby stravného budú prebiehať bezhotovostne, t.j. bankovým prevodom, prípadne poštovou poukážkou.

 • PYTAGORIÁDA - obvodné kolo

  Veľkú radosť nám urobil žiak 6. A triedy Miroslav HRIŇ, ktorý obsadil v danej súťaži pekné 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme!

 • Ocenenie pre naše spevácke talenty

  Pod organizačnou taktovkou CVČ v Kremnici sa séria okresných kôl súťaže Spievam, spievaš uskutočnila aj v tomto školskom roku na pôde ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici. Najlepší folkloristi svoje hrdielka a ľudové nástroje rozozvučali v utorok 9. 4. 2019. Naši speváci sa medzi nimi opäť nestratili.    V I. kategórii nás potešila 3. miestom Hana Mühl z II. A triedy.

       Interpretáciou populárnych piesní sa v stredu 10. 4. 2019 predstavili aj naše výborne naladené hlásky. Odvážne sa popasovali s konkurenciou na speváckom pódiu. Tradíciu úspešných a ocenených slávikov rozšírili všetky účastníčky súťaže z našej školy. V II. kategórii si vyspievala krásne 1. miesto Timea Jánošová z  III. B triedy a 3. miesto získala Nikola Beňová zo IV. B triedy. Úspech nášho speváckeho trojlístka doplnila v IV. kategórii 3. miestom Veronika Bencová z VIII. B triedy.

       Našim speváčkam blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

 • SFÉRICKÉ KINO

  SFÉRICKÉ KINO

  9. apríla sa v priestoroch školy uskutočnila zábavno-vzdelávacia cesta za poznaním. Sférický projekčný systém vnútri mobilnej kupoly ponúkol žiakom 0. - 5. ročníka jedinečný pohľad na svet okolo nás. Ocitli sa v zázračnom priestore a zavítali do krajiny večného snehu a ľadu, kde sa tak skvelo pozorujú hviezdy aj planéty. Polaris, vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci bol názov filmu, ktorý videli naši mladší školáci. Tých starších vo filme Túžba lietať čakala výprava za majstrom Leonardom, bratmi Montgolfierovcami a Wrightovcami, aj za ďalšími významnými vynálezcami.

 • MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA – vynikajúce výsledky

  V tomto školskom roku nám v okresnom kole Matematickej olympiády urobili veľkú radosť žiaci 5. a 6. ročníka.

  Zo všetkých tridsiatich zúčastnených piatakov získal Andrej Slašťan pekné 2. miesto a úspešný riešiteľ bol aj Zdenko Ihring, skončil na 6. mieste.

  Z viac ako tridsiatich šiestakov sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste s plným počtom bodov Filip Truben.

  Šikovným chlapcom blahoželáme!

strana: