Navigácia

Navigácia

  • Maťka - Majsterka SR v dvojhre

   Maťka - Majsterka SR v dvojhre

   Srdečne blahoželáme našej žiačke k úžasnému športovému úspechu., ktorý dosiahla 11.7.2021. Na Majstrovstvách Slovenska najmladšieho žiactva v Bratislave získala zlatú medailu a titul Majster SR v dvojhre a striebornú medailu v štvorhre. 

   V stolnotenisovom klube MŠK Žiar nad Hronom, ktorý Maťka reprezentuje prijali správu od Slovenského stolnotenisového zväzu o jej nominácii na prestížny mládežnícky turnaj EURO MINI CHAMPS 2021, ktorý je neoficiálnymi majstrovstvami Európy pre vekové kategórie 2009 a 2010. Tento turnaj sa uskutoční 27.8. - 29.8. 2021 vo Francúzskom meste Strasburg.

   Prajeme ešte veľa športových úspechov a držíme palce v Strasburgu!

  • Som prvák! Som námorníkom alebo ostrovanom?

   Som prvák! Som námorníkom alebo ostrovanom?

   Vážení rodičia,

   prikladáme link, kde podľa čísla vydaného rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky nájdete zaradenie Vášho dieťaťa do prvej triedy. Ešte raz ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na vás.

   I.A Námorníci

   I.B Ostrovania

   Prajeme Vám aj Vašim deťom krásne, pohodové leto plné oddychu a radosti. Tím ŠTVORKY

  • Hurá! Prázdniny...

  • Prihláška na stravovanie

  • Oznam pre rodičov

   Čestné vyhlásenie

   Formulár na posúdenie príjmu

   Potvrdenie o príjme ...

   Vyhlásenie rodičov ...

   Vážení rodičia, od 1.9.2021 sa rušia obedy zadarmo.

   Dotáciu na stravu 1,30 €/obed bude možné poskytnúť len na dieťa plniace si povinnú školskú dochádzku, ktoré je z domácnosti, ktorej sa poskytuje Pomoc v hmotnej núdzi (PHN), alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM).

   Na priznanie dotácie na stravu je potrebné priniesť Potvrdenie o poberaní dávok v HN alebo prepočítanie príjmu pre priznanie ŽM, do 31.7.2021.

   Nakoľko MŠVVaŠ SR pripravuje nové finančné pásma na nákup potravín, stravná jednotka bude stanovená podľa platného VzN.

   Cena stravného lístka bude zverejnená na stránke školy do 25.8.2021.

   Úhrada na stravu sa uskutočňuje vopred vždy do 25. v mesiaci na nasledujúci mesiac.

  • Výlet III. A

   V utorok 22.6. boli žiaci III. A na výlete v Kremnici. Navštívili sme Múzeum mincí a medailí, urobili sme si prehliadku historického centra mesta a vyšli sme na hrad. Samozrejme nechýbala kremnická zmrzlina a nákupy v hračkárske. Užili sme si spolu krásny deň.

  • Voda a les na ŠTVORKE

   V pondelok, 21. 6., sa žiaci prvého stupňa ponorili do tajov lesa a vody. Prírodovedné prednášky a aktivity prebehli v areáli školy. Žiaci jednotlivých ročníkov tvorili zvukovú mapu. Prváci a druháci určovali živočíchy žijúce vo vode, pri vode a na súši. Učili sa určovať vek stromov podľa letokruhov. Starší prvostupniari priraďovali obrázky rastlín a živočíchov žijúcich vo vode k textom. Oboznámili sa s chorobami stromov, ale aj ako môžu rôzne prírodné živly, rastliny a živočíchy škodiť lesu. Žiaci sa naučili mnoho zaujímavostí zo sveta prírody.

  • Relax pri modelíne

   Druháci dnes v ŠKD v rámci relaxácie tvorili z modeliny a fantázii sa veru medze nekládli...

  • Štvrtáci prezentovali svoje ročníkové práce

   Štvrtáci prezentovali svoje ročníkové práce

   IV.A sa počas dvoch dní, kedy jej žiaci prezentovali ročníkové práce, premenila chvíľu na ZOO, keď milovníci zvieratiek rozprávali o škrečkoch i morčatách i s reálnymi ukážkami, neskôr na turistickú kanceláriu ponúkajúcu výlet na Sitno, no ocitli sme sa aj vo vesmíre s jej prvými ľudskými návštevníkmi, či v jedinečnej slovenskej opálovej bani. 

   Podstatou ročníkových prác našich školákov je vyhľadávať informácie, vytvárať z nich zmysluplný celok a asi najdôležitejšie je učiť sa prezentovať informácie či skúsenosti iným. Progres za tých pár rokov je obrovský. Niektorí rozprávali plynule, niektorým vypadlo kde tu nejaké slovíčko, ale to vôbec neprekážalo. Témy boli zaujímavé a latka sa opäť posunula smerom hore.

  • Talentové skúšky

   Všetkým, pre ktorých je šport vášňou, dávame do pozornosti TALENTOVÉ SKÚŠKY na ŠTVORKE

  • Pasovačka prvákov za čitateľov knižnice

  • Výsledky Celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

   Už po deviatykrát sa uskutočnilo Celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi viac ako 2000 súťažiacich z celého Slovenska sa do finálového kola prebojovalo 123 nadaných detí. Tohtoročné finále sa pre pandémiu COVID-19 uskutočnilo online formou.

   Našu školu reprezentovali žiačky IX.A triedy Nela Mladenovič a Alexandra Biela. Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami.

   ĎAKUJEME ŠIKOVNÝM DIEVČATÁM!

  • "Leto na Fajnorke"

    Link: FAJNORKA

   Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave - Fajnorka - so sídlom na Fajnorovom nábreží, pripravila 2-dňové podujatie pod názvom "Leto na Fajnorke".

   Uskutoční sa v dňoch 24. - 25. augusta 2O21 v čase od 8:00-15:00 v priestoroch školy na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave. Je určená žiakom základných škôl od 13 rokov.

    

   Program vyššie spomenutého podujatia je zameraný na spoznávanie tajov vedy a techniky zábavnou formou, ako aj na priblíženie významu štúdia strojárskeho zamerania. Svojou koncepciou nadväzuje na technickú prípravu žiakov základných škôl, ktorá má na škole niekoľkoročnú tradíciu.

   Všetky potrebné informácie sú dostupné stránke na www.fajnorka.sk.

    

   Podujatie sa bude konať v súlade s platnými epidemiologickými nariadeniami.

  • Detská Univerzita Komenského Online 2021

  • Naši piataci na návšteve v KAŠTIELI

   Naši piataci na návšteve v KAŠTIELI

   "V utorok 8. júna sme boli na exkurzii v kaštieli. Z našej školy sme prešli cez celé mesto a ja som si uvedomila, aké je veľké a pekné.

   V kaštieli nás privítal milý kastelán, pán Mosný, a to sa mi páčilo hneď ako prvé. Najprv sme obdivovali dvor s obrovským platanom a slnečné hodiny. Pozreli sme si nádhernú kaplnku a zrenovované miestnosti, v ktorých sídlil Štefan Moyzes. Ďakujeme za sprevádzanie a nádherný zážitok, na ktorý dlho nezabudnem."

   vtáčím brkom napísala

   Katka 

  • Priateľstvo je ako slnko, ktoré nikdy nezapadne

   Priateľstvo je ako slnko, ktoré nikdy nezapadne

   Niekto iný by zas povedal, že "priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami."  V duchu priateľstva si dnes tretiaci z ŠKD upevňovali rovesnícke a priateľské vzťahy, uvedomovali si ich význam a dôležitosť. Na znak priateľstva si na záver vyrobili aj takéto krásne náramky priateľstva.

  • Deň najlepších priateľov

   Deň najlepších priateľov si spoločne pripomenuli naši druháci aj v školskom klube. Spoločné diskusie o dôležitosti priateľstva a jeho významu umocnili krásne portréty, podľa ktorých pani vychovávateľka na prvý pohľad rozpoznala, kto je pre koho ten naj... priateľ. Posúďte sami :)

  • Zážitkové "učenie"

   Každá forma učenia, ktorá je spojená so zážitkom a vlastnou skúsenosťou je pre deti obrovským prínosom.  Preto aj tretiaci v školskom klube spojili pobyt v prírode so zaujímavými aktivitami, ktoré podporili nielen ich zdravie ale aj vzdelávacie kompetencie.

  • Ročníkové práce v III. B

   V prvý júnový piatok žiaci III.B triedy prezentovali svoje ročníkové práce. Témy prác si zvolili hlavne podľa vlastných zážitkov a preferovaných záujmov. Ocitli sme sa napr. na dovolenke v Bulharsku, zašportovali sme si, dozvedeli sa niečo zaujímavé o zvieratkách.... Napriek prvotnej tréme žiaci svoje práce odprezentovali naozaj vynikajúco. A keďže sa rodičia kvôli opatreniam nemohli na prezentáciách zúčastniť, podporovali sa vzájomne spolu s pani učiteľkou a milým zvieratkovským publikom :) .

  • Ročníkové práce v III. A

   Vo štvrtok 3.6. sa v III.A triede konali prezentácie ročníkových prác žiakov. Úlohou detí bolo prečítať si jednu knihu, vyhľadať v nej všetky bibliografické údaje, napísať stručný obsah a svoj názor na knihu, urobiť ilustráciu k textu. No a samozrejme odprezentovať svoju prácu ostatným spolužiakom. Vďaka zaujímavým ročníkovým prácam sme si urobili krásne spoločné dopoludnie s knihami. 

  strana: