Navigácia

Navigácia

    Prijímacie konanie 2020/2021 Informácie k ďalšiemu štúdiu Kontakt - vých. poradca Dôležité dátumy Školský psychológ Školský špeciálny pedagóg Prevencia násilia páchaného na deťoch Prijímacie konanie 2019/2020

    Poradenstvo

    Prijímacie konanie 2020/2021

    DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV DEVIATAKOV !!!

    Rozhodnutie ministra z 26.1.2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na strednej škole nájdete TU