Rada školy Štatút RADY ŠKOLY Výbor Rady rodičov Predsedovia Rady rodičov Charta práv a zodpovednoť rodičov

Rada školy a Rada rodičov

Rada školy
Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole na Jilemnického ulici č. 2, Žiar nad Hronom na obdobie r. 2016 - r. 2020
 

1.  Mgr. Vladimíra Schwarzová - zástupca pedagogických zamestnancov školy
2.  Mgr. Dana Stemnická - zástupca pedagogických zamestnancov školy - PODPREDSEDA
3.  p. Ema Hradská - zástupca nepedagogických zamestnancov školy - ZAPISOVATEĽKA
4.  Ing. Miriam Ťahúňová - zástupca rodičov žiakov školy - PREDSEDA
5.  Mgr. Zuzana Sojková - zástupca rodičov žiakov školy
6.  p. Alžbeta Mladenovič - zástupca  rodičov žiakov školy
7.  Ing. Edita Lintnerová - zástupca  rodičov žiakov školy
8.  PaedDr. Veronika Balážová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
9.  Mgr. Lívia Hricová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
10.Mgr. Norbert Nagy - delegovaný zástupca zriaďovateľa
11. p. Miloš Slávik - delegovaný zástupca zriaďovateľa