Navigácia

Navigácia

  Rada školy Štatút RADY ŠKOLY Výbor Rady rodičov Predsedovia Rady rodičov Charta práv a zodpovednoť rodičov

  Rada školy a Rada rodičov

  Rada školy
  Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole na Jilemnického ulici č. 2, Žiar nad Hronom na obdobie r. 2020 - r. 2024
   

  1.  Mgr. Dana Stemnická - zástupca pedagogických zamestnancov školy
  2.  Mgr. Eva Višňanská - zástupca pedagogických zamestnancov školy 
  3.  Ema Jankech - zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
  4.  Ing. Miriam Ťahúňová - zástupca rodičov žiakov školy 
  5.  Bc. Zuzana Urblíková - zástupca rodičov žiakov školy
  6.  Zdenka Gregušová - zástupca  rodičov žiakov školy
  7.  Ing. Renáta Tršová - zástupca  rodičov žiakov školy
  8.  PaedDr. Veronika Balážová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
  9.  Mgr. Lívia Rošková - delegovaný zástupca zriaďovateľa
  10.Ing. Miroslav Rybársky - delegovaný zástupca zriaďovateľa
  11. Mgr. Norbert Nagy - delegovaný zástupca zriaďovateľa