Navigácia

Navigácia

  Personálne obsadenie Poplatky Školský poriadok ŠKD Výchovný program - LÚČE SLNKA Prihláška do ŠKD Aktivity - práca z domu Dúhová výzva Cvičenie doma SVETOVÝ DEŇ ZEME 22. 04.

  Školský klub detí

  Personálne obsadenie

                                                                  

   

   

  I. odd.         vychovávateľka: Martina Mikulová

  Triedy: I. A, I. B, IV. A, IV. B

  II. odd.       vychovávateľka: Monika Hanzelová

  Triedy: III. A, III. B, IV.A, IV. B, V. B

     

   

   

  III. odd.      vychovávateľka: Monika Hurajová

  Triedy: II. A, II. B, IV. A, IV. B