Personálne obsadenie Poplatky Školský poriadok ŠKD Výchovný program - LÚČE SLNKA Prihláška do ŠKD

Školský klub detí

Personálne obsadenie

                                                                

 

 

I. odd.         vychovávateľka: Miluše Palušová

Triedy: III. A, III. B, IV. A, IV. B, VII.A

II. odd.       vychovávateľka: Monika Hanzelová

Triedy: II. A, II. B

   

 

 

III. odd.      vychovávateľka: Monika Hurajová

Triedy: I. A, I. B