Nadané deti Čo by ste mali vedieť o tomto vzdelávaní? Pre budúcich prvákov O programe pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Nadané deti /APROGEN/

Nadané deti

                                

 

             Niektoré rozdiely medzi bystrým a nadaným dieťaťom  

Bystré dieťa

Nadané dieťa

Je vnímavé.

Je „zapálené“.

Pozná odpovede.

Samé formuluje otázky.

Zaujíma sa.

Je mimoriadne zvedavé.

Má dobré nápady.

Má neobvyklé nápady.

Odpovedá na otázky.

Zaujímajú ho detaily.

Je vodcom skupiny.

Je samostatné, často pracuje osamote.

Jednoducho sa učí.

Väčšinu už vie.

Najlepšie z triedy.

Stojí akoby mimo, nad triedou.

Pochopí zmysel.

Robí závery.

Presne kopíruje zadané riešenia.

Vytvára nové riešenia.

Dobre sa cíti v škole, v škôlke.

Dobre sa cíti, keď sa učí (niečo nové).

Prijíma informácie.

Využíva informácie.

Je vytrvalé pri sledovaní.

Sleduje pozorne.

Je spokojné s tým, čo sa naučilo.

Je veľmi sebakritické.

 

 

 

Súvisiaci obrázok