Navigácia

Navigácia

  Vuúčtovanie OZ za rok 2012 Vyúčtovanie OZ za rok 2011 Postup pri venovaní 2% dane Občianske združenie Športové a vzdelávacie stredisko Základné ciele OZ Faktúry 2011 Faktúry 2012 Objednávky 2011 Objednávky 2012 Objednávky 2019 Projekty Kolektívna zmluva

  Prístup k informáciám

  Vuúčtovanie OZ za rok 2012

  Vyúčtovanie OZ za rok 2012

   

  Občianske združenie Športové a vzdelávacie stredisko

  ZŠ, Jilemnického ulica č. 2, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM

   

   

  PREHĽAD PRÍJMOV, VÝDAJOV  A ZOSTATKOV ROKU 2012

   

  PRÍJMY:

       Príjem z 2% z daní z príjmov:                                                                    4 516,39 €

       Sponzorský dar                                                                                            150,00 €

       Banka – vyplatenie kreditných úrokov:                                                             0,83 €

       SPOLU:                                                                                                    4 667,22 €

   

  VÝDAJE:

  • Knihy                                                                                                    166,29 €
  • Zošity pre prvákov                                                                                220,00 €
  • Doprava detí                                                                                         129,60 €
  • Rôzne – pečiatka, materiál, poštovné                                                   128,98 €
  • Registrácia na rok 2013                                                                          60,00 €
  • Zmena podpisového vzoru                                                                       3,30 €
  • Poplatky banke                                                                                       72,00 €
  • Zrážka dane – banka                                                                                0,07 €     

       SPOLU:                                                                                                       780,24 €

   

  STAV ÚČTU K  01.01.2012:  1 425,19 €

   

  STAV ÚČTU K  31.12.2012:  5 312,17 €