Navigácia

Navigácia

    I. A Deň matiek II.B Zdravý životný štýl Fyzika - pokusy Piataci Štvrtáci ŠKD SJL + INF III.B Geografia - deviataci SJL - literatúra Anglický jazyk Školský rok 2019/2020

    Učíme z domu

    I. A

    Ako sa Natálka doma naučila slová s ä

    Ako trávia čas prváci v karanténe smiley  FOTO